Τα μέλη που απαρτίζουν την “Πυρόσβεση” απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να παρέχει ένας ολοκληρωμένος σύλλογος ο οποίος έχει ως μέλημά του την προστασία και την ενημέρωση των μελών. Μία κονότητα που ανταλλάσει απόψεις, ενημερώνεται και αλληλοϋποστηρίζεται. ‘Ενας σύλλογος που γιγαντώνει τη φωνή του κάθε μέλους και επιτυγχάνει πανελλαδική αναγνώριση.

Κάθε μέλος της “Πυρόσβεσης” έχει πλεονεκτήματα όπως:

  • Διαρκή ενημέρωση για νέα του Συλλόγου και της Πυρασφάλειας εν γένει
  • Ενημέρωση σχετικά με τη Νομοθεσία (Πυροσβεστικές Διατάξεις-Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις και Ευρωπαϊκές Οδηγίες)
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύλλογος
  • Προσκλήσεις στις εκδηλώσεις του συλλόγου
  • Συμμετοχή σε Επικοινωνιακές δράσεις διαφήμισης  των μελών
  • Συμμετοχή σε ημερίδες και συζητήσεις με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών της ελληνικής πυρασφάλειας

Βεβαίως τα μέλη έχουν και ανάλογες υποχρεώσεις έναντι του συλλόγου και των υπολοίπων μελών. Χαρακτηριστική είναι η αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη μας, η θέληση για διαρκή ενημέρωση και βελτίωση των υπηρεσιών μας, καθώς και η τακτική ετήσια εισφορά προς τον Σύλλογο.