,

Πιστοποιητικά παρτίδας – διευκρινίσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας

Παρακάτω νέα διευκρινιστική του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία αναρτήθηκε στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

Τονίζεται οτι στους εισαγόμενους πυροσβεστήρες από τρίτες χώρες πρέπει να εκδίδεται ΠΑΝΤΑ πιστοποιητικό παρτίδας και να πραγματοποιούνται συγκεκριμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%9E646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-80%CE%A1?inline=true

Η παραπάνω απόφαση, όπως αναφέρεται και στο θέμα της, αποτελεί διευκρίνιση της νομοθεσίας που ισχύει εδώ και χρόνια. Σε αυτήν αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται σε κάθε παρτίδα εισαγόμενων πυροσβεστήρων, ανάμεσά τους και οι απαραίτητες δοκιμές φωτιάς σύμφωνα με την κατασβεστική ικανότητα που αναγράφεται στη σήμανση του πυροσβεστήρα.