Παρακάτω νέα διευκρινιστική του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία αναρτήθηκε στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. Τονίζεται οτι στους εισαγόμενους πυροσβεστήρες από τρίτες χώρες πρέπει να εκδίδεται ΠΑΝΤΑ πιστοποιητικό παρτίδας και να πραγματοποιούνται συγκεκριμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι. https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%9E646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-80%CE%A1?inline=true Η παραπάνω απόφαση, όπως αναφέρεται και στο θέμα της, αποτελεί διευκρίνιση της νομοθεσίας που ισχύει εδώ και χρόνια. Σε αυτήν αναφέρονται όλοι οι […]

Απόσυρση πιστοποιητικου πυροσβεστήρων απο τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Οι αποφάσεις είναι αναρτημένες στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και μπορείτε να τις βρείτε στα παρακάτω link: https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%96%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%A04%CE%94?inline=true https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%A7%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-1%CE%A1%CE%9A?inline=true