,

Νέος Αρχηγός του Π.Σ.

Συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και επέλεξε για Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τον Αντιστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Θ. Καρατζιά.

Στον αποστρατευθέντα Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου, απονεμήθηκε ο βαθμός του Στρατηγού εν αποστρατεία και ο τίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του Π.Σ.

Επίσης κατά τη συνεδρίαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποστρατεύθηκαν από τις τάξεις του Π.Σ. οι ευρισκόμενοι σε προσωποπαγείς θέσεις Αντιστράτηγοι, Υπαρχηγοί, Χαράλαμπος Αφάλης και Διαμαντής Κανελλόπουλος.