Προσαρμοσμένο ωράριο γραφείων πυρασφάλειας.

Βάσει της Α.Π.Σ. με Α.Δ.Α. ΨΘΗ946ΜΤΛΒ-ΤΩΤ. Προκειμένου να ληφθούν μέτρα αντιμετοπησης εξάπλωσης του ιού Covid-19 προσαρμόζονται τα ωράρια λειτουργίας των γραφείων Πυρασφαλειας. Αναλυτικά, πολίτες θα γίνονται δεκτοί μόνο απο τα γραφεία πρωτοκόλλων απο τις 09:00 έως τις 12:00 και όχι τα γραφεία των ελεγκτών Πυρασφαλειας.ΨΘΗ946ΜΤΛΒ-ΤΩΤ