ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 618.43.05 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ 27.12.21

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 618.43.05 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ  27.12.21