Βαμβακαρης Φ.Αντωνιος

Διακρ. Τίτλος
Διεύθυνση Ελ.Βενιζέλου 90
Τ.Κ. 171 22
Πόλη Ν.Σμύρνη
Τηλέφωνο 210 9326262
Fax 210 9326262
e-mail info@firevac.gr
site