Γεωργιου Γεωργιος

Διακρ. Τίτλος
Διεύθυνση Θηβών 33
Τ.Κ.
Πόλη Πειραιάς
Τηλέφωνο 210 4206883
Fax 210 4204623
e-mail pyrosav@otenet.gr
site