Γκονου Σοφια

Διακρ. Τίτλος Eurosafe
Διεύθυνση Αγ.Ανάργυροι
Τ.Κ. 193 00
Πόλη Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο 210 5579260
Fax 210 5579262
e-mail info@eurosafe.gr
site