Διακατος Γεωργιος

Διακρ. Τίτλος Diakatos Group
Διεύθυνση Μεσολογγίου 53
Τ.Κ. 185 45
Πόλη Πειραιάς
Τηλέφωνο 210 4622222
Fax 210 4628987
e-mail info@diakatos.gr
site www.diakatos.gr