Καλοφωλιας Δημητριος

Διακρ. Τίτλος
Διεύθυνση Ιερά Οδός 198
Τ.Κ. 122 42
Πόλη Αιγάλεω
Τηλέφωνο 210 5909273
Fax 210 5901831
e-mail afoi_kalofolia@yahoo.gr
site