Κασκαμπας Ιωαννης

Διακρ. Τίτλος
Διεύθυνση Ύδρας 10
Τ.Κ.
Πόλη Αθήνα
Τηλέφωνο 210 2441413
Fax 210 2401083
e-mail info@firesecurity.gr
site