Μαυρουδης Ιωαννης

Διακρ. Τίτλος
Διεύθυνση Αθηνών 12
Τ.Κ. 185 40
Πόλη Πειραιάς
Τηλέφωνο 210 4220329
Fax 210 4125154
e-mail pyrellas@gmail.com
site www.pyrellas.gr/